*****

—–

VIDEO NARRADO

ADMITE: Todo resto de poda. Un ejemplo en la foto de abajo.

NO ADMITE: Restos de comida procesada (va en el contenedor marrón), troncos gruesos, tierra,

Un ejemplo del uso correcto es la primera foto de abajo.

Las plantas vivas no merecen terminar como residuo en el contenedor. Ejemplos de ‘adopción’, enbelleciendo el punto limpio en la segunda foto de abajo.

ADMET: Tota resta de poda. Un exemple a la foto de abaix.

NO ADMET: Restes de menjar processat (va al contenidor marró), troncs gruixuts, terra,

Un exemple de l’ús correcte és la primera foto de sota.

Les plantes vives no mereixen acabar com residus al contenidor. Exemples d’adopció, adornant la deixalleria a la segona foto de sota.

ONARTZEN DU: inausketaren hondar guztiak. Adibide bat beheko argazkian.

EZ DITU ONARTZEN: prozesatutako janari-hondarrak (edukiontzi marroian doa), enbor lodiak, lurra,

Erabilera zuzenaren abididea beheko lehenengo argazkia da.


Landare biziek ez dute merezi edukiontzian hondakin gisa amaitzea. Adopzioaren adibideak, beheko bigarren argazkian garbigunea edertuz.

ADMITE: calquera resto de poda. Un exemplo na foto de abaixo.

NON ADMITE: restos de comida procesada (vai no contedor marrón), troncos grosos, terra…

Un exemplo de uso correcto é a primeira foto de abaixo.

As plantas vivas non merecen terminar como residuo no contedor. Exemplos de ‘adopción’, embelecendo o punto limpo na segunda foto. de abaixo

ALMITE: Tou resto de fradadura. Un exemplu na semeya de baxo.

NUN ALMITE: Restos de comida procesada (va nel contenedor marrón), tueros gruesos, tierra,

Un exemplu del usu correctu ye la primer semeya de baxo.

Les plantes vives nun merecen terminar como borrafa nel contenedor. Exemplos de ‘adopción’, afatando’l puntu llimpio na segunda semeya. de baxo.

ADMET: Tot resta de poda. Un exemple a la foto de baix.

NO ADMET: Restes de menjar processat (va en el contenidor marró), troncs gruixuts, terra,

Un exemple de l’ús correcte és la primera foto de baix.

Les plantes vives no mereixen acabar com a residu en el contenidor. Exemples d’adopció, naturalitzant el punt net en la segona foto. de baix

ADMET: Tot resta d’exsecalla. Un exemple a sa foto d’a baix.

NO ADMET: Restes de menjar processat (va en es contenidor marró), troncs gruixats, terra,

Un exemple de s’ús correcte és sa primera foto d’a baix.

Ses plantes vives no mereixen acabar com a residu en es contenidor. Exemples d’adopció, naturalisant es punt net en sa segona foto. d’a baix

ALMITE: Tota resta de poda. Un exemplo en a foto d’abaixo.

NO ALMITE: Repuis de comida prozesada (va en o contenedor pardo), troncos gruesos, tierra,

Un exemplo de l’uso correcto ye a primera foto d’abaixo.

As plantas vivas no merexen rematar como repui en o contenedor. Exemplos de ‘adopzión’, repolindo o punto limpio en a segunda foto. d’abaixo

ADMET: Tot rèste de pode. Un exemple ena fòto de dejós.

NON ADMET: Rèstes de minjar tractat (va tath contienedor d’organica), troncs espessi, tèrra,

Un exemple der emplec corrècte ei era prumèra fòto de dejós.

Es plantes viues non se mereishen acabar coma residu en contenedor. Veiratz exemples d’adopcion, entà guarnir eth dèposit de dèishes, ena dusau fòto de dejós.

==========

A %d blogueros les gusta esto: