*****

VIDEO NARRADO

ADMITE: Envases vacíos que hayan contenido aceites minerales y otros productos.

ADMET: Envasos buits que hagin contingut olis minerals i altres productes.

ONARTZEN DU: olio mineralak eta beste produktu batzuk eduki dituzten ontzi hutsak.

ADMITE: Envases baleiros que contivesen aceites minerais e outros produtos.

ALMITE: Envases vacíos que contuvieren aceites minerales y otros productos.

ADMET: Envasos buits que hagen contingut olis minerals i altres productes.

ADMET: Envasos buits que hagin contengut olis minerals i altres productes.

ALMITE: Envases vuedos que aigan conteniu azeites minerals y atros productos.

ADMET: Envasi uets qu’agen contengut òlis mineraus e auti productes toxics.

==========

A <span>%d</span> blogueros les gusta esto: